سامانه رای گیری اختصاصی تعاون روستایی استان اردبیل

این سامانه جهت اخذ رای از دستور جلسه و انتخاب اعضاء هیات مدیره و انتخاب بازرسان شرکت برای تعاون روستایی استان اردبیل طراحی و پیاده سازی شده است.

این سامانه جهت اخذ سه رده رای گیری مورد استفاده قرار گرفت

  1. اخذ رای جهت دستور جلسه
  2. اخذ رای جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
  3. اخذ رای جهت انتخاب بازرسان شرکت

صفحه اول اپلیکیشن سامانه رای سای اختصاصی تعاون روستایی استان اردبیل

  

 

در این سامانه که نیاز به کنترل و ثبت ورود و خروج اعضاء شرکت کننده بود قسمتی از سامانه به صورت اسکن بارکد کارت ملی جهت ثبت طراحی و پیاده سازی شد

  

 

که وضعیت ورود و خروج به صورت زیر جهت کنترل نمایش داده شد:

    

 

صفحه اصلی اپلیکیشن جهت دریافت کد ملی اعضاء شرکت کننده جهت اخذ رای که هم به صورت اسکن کد ملی هم به صورت دستی میتوان کد ملی را وارد کرد

نمایش موارد اخذ رای برای کاربران :

    

 

اعضاء شرکت کننده میتوانند با انتخاب بله / خیر و یا انتخاب از رویه عکس رای خود را ثبت کنند

    

 

قسمت کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت اعضا و مدیریت مراحل اخذ رای و نمایش نتیجه رای گیری به صورت آنلاین به صورت زیر پیاده سازی شده است

 

ثبت و ویرایش مشخصات اعضاء

 

پنل ویرایش مشخصات :

 

نمایش نتیجه رای گیری هر سه رده به صورت آنلاین و لحظه ای

 

 

 

نمونه ای از فرم پرینت شده از اعضاء شرکت کننده جهت اخذ امضا

 

لینک سایت : vote24