اپلیکیشن اختلاف تصویر با پنل مدیریت

در این اپلیکیشن مناطق گردشگری استان اردبیل به صورت بازی اختلاف تصاویر نمایش داده شده است که از طریق پنل مدیریتی میتوان عکسها و مناطق بیشتری را ثبت نمود تا در اپلیکیشن به صورت مرحله ای بازی انجام شود

این اپلیکیشن در راستای معرفی مناطق گردشگری استان اردبیل به صورت بازی اختلاف تصاویر تهیه شده است که از طریق پنل مدیریتی سایت میتوان عکسها و مناطق بیشتری را به بازی اضافه کرد

تصاویری از اپلیکیشن اندروید :

       

 

تصاویری از پنل مدیریت :

 

صفحه مدیریت دسته بندی با قابلیت ثبت و ویرایش دسته ها:

 

صفحه مدیریتی لیست تصاویر

 

صفحه ثبت تصویر جدید برای بازی :

 

صفحه ویرایش مشخصات عکس ثبت شده :

صفحه اضافه کردن عکس اختلاف دار :

 

صفحه انتخاب اختلافهای بین دو عکس :

 

صفحه نمایش نقاط انتخاب شده اختلاف روی عکسها با قابلیت حذف نقطه و یا حذف عکس :

 

صفحه اضافه کردن عکس جدید برای اختلاف روی عکس اصلی که در صورتی که کاربران نتونستن اختلافات عکس را در بازه زمانی پیدا کنند اختلافات دیگری روی همان عکس برایشان نمایش داده میشود

 

لینک دانلود اپلیکیشن اندروید اختلاف تصاویر

لینک ورود به پنل مدیریت