سامانه اختصاصی برای سایت خبری

سایت خبری اختصاصی که با php و دیتابیس mysql پیاده سازی شده است

صفحه اصلی سایت خبری

پنل مدیریت:

صفحه اصلی - منو

مدیریت کاربران

مدیریت اخبار

 

مدیریت تحلیل

مدیریت نظرات

مدیریت صفحه ها

مدیریت تبلیغات

مدیریت تابلو

 

لینک سایت : https://www.news.artaroyan.ir