نمونه کارهای سایر زبانها

نرم افزار جامع اطلاعات و آمار اداره ثبت شرکتهای استان اردبیل
نرم افزار جامع کتابخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل
برنامه خرید و فروش و مدیریت کالای مغازه به زبان دلفی
برنامه ثبت مشخصات اشخاص به زبان C++ همراه سورس کد
برنامه چهار عمل اصلی ریاضی در C++ به همراه سورس کد
برنامه محاسبه سن به زبان C++ به همراه سورس کد کامل
برنامه دفتر تلفن (انگلیسی و فارسی) به زبان C++ همراه سورس کد
برنامه دفتر تلفن به زبان پاسکال همراه سورس کامل